Návštěva Open Gate

Třetí říjnový víkend se dvě z našich dospívajících dětí zúčastnily s Dobrými vílami ( www.dobrevily.cz ) víkendového pobytu na Open Gate. Gymnázium a základní škola Open Gate se zaměřuje především na individualitu studenta a jeho osobní rozvoj a svobodu. A to jsou přesně hodnoty, se kterými Dobré víly souzní, při jejich pomoci a podpoře dětem na jejich cestě životem.

Během pobytu si děti vyzkoušely mnoho aktivit a naučily se nové věci. Například na workshopu Uměleckořemeslné školy se děti dozvěděly něco o méně tradičních učebních oborech, viděly ukázky prací a některé z nich si také vyzkoušely. Zkoušely si například práci uměleckého štukatéra nebo si pomocí nářadí zlatníka vyrobit ozdoby z měděného drátku. Na pobytu nechybělo ani sportovní vyžití, procházky, plavání v bazénu, hřebelcování koní nebo povídání si o budoucím povolání. V neděli dopoledne proběhl seminář s Kalmanem Horvátem nejen na téma „Jak můžu být užitečný/užitečná?“ a po obědě již děti vyrazily domů.

Více o nás

Další články:

Mládež kraji

Dne 23.10.2022 jsme byli díky projektu, který pro nás vypracoval Jan Křemen se svým týmem, na celodenním výletě v Jihlavě. Projekt byl financován Krajem Vysočina v programu Mládež

Plán akcí na září a říjen

V novém školním roce jsme pro děti opět přichystali spoustu akcí. Některé již proběhly ( např. školení sebeobrany – SORUDO, sportovali jsme s Nadačním fondem Albert,