Dětský domov Senožaty

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein

Get Adobe Flash player

Kontakty

Dětský domov Senožaty

Senožaty 199

394 56 Senožaty

 

IČO: 70844330

č.účtu: 27-2641110217/0100

 

tel.: + 420 565582144

fax.: + 420 565650308

mob.: + 420 602401342

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.ddsenozaty.cz

IDDS : qzisxmr

 
Logo PayPal

 

Zřizovatel Organizace

            

 

Citát

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním. 

Immanuel Kant

 

 

  Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  ·          1. Název 

          o   Dětský domov, Senožaty 199 

 ·         2. Důvod a způsob založení  

 ·         3. Organizační struktura 

 ·         4. Kontaktní spojení 

·         5. Případné platby lze poukázat

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Humpolec,

 číslo účtu:   27- 2641110217/0100 

·         6. IČ: 708 44 330 

·         7. DIČ: Nejsme plátci DPH 

·         8. Dokumenty

        8.1.Seznam hlavních dokumentů 

o   Zřizovací listina 

o   Dodatek zřizovací listiny č. 1 

o   Dodatek zřizovací listiny č. 2 

o   Dodatek zřizovací listiny č. 3 

o   Dodatek zřizovací listiny č. 4 

o   Dodatek zřizovací listiny č. 5 

o   Dodatek zřizovací listiny č. 6 

o   Dodatek zřizovací listiny č. 7 

o   Vnitřní řád DD 

o   Organizační řád 

o   ŠVP

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet za uplynulý rok je veden ve zprávě o činnosti a plnění úkolů, část ekonomická na www.ddsenozaty.cz odkaz dokumenty, nebo lze využít finanční plán http://analityka.kr-vysocina.cz/reportServer

 ·         9. Žádosti o informace

             Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem, elektronickou poštou, písemně nebo ústně na oficiální adrese dětského domova

·         10. Příjem žádostí a dalších podání

·         11.  Opravné prostředky 

              Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby  ( ředitelky DD) zřizovateli dětského domova – Kraj Vysočina, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

·         12. Formuláře

              o   Žádanka o dovolenku zletilých dětí

               o   Žádanka o dovolenku nezletilých dětí

              o   Souhlas zákonných zástupců

 

 

·         13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situací 

 Jednotlivé popisy postupů najdete na Portále veřejné správy. 

·         14. Předpisy 

o   14.1 Nejdůležitější používané předpisy  

o   Vydané právní předpisy

 

·         15. Úhrada za poskytování informací 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací – cena za každou započatou hodinu činnosti – 120Kč. Výši úhrady  za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

·         16. Licenční smlouvy

·         17. Výroční zprávy

        2012

        2013

        2014

        2019

 

Povinně zveřejňované informace GDPR

 

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková org.

IČO : 71294376 se sídlem Žižkova 1872/89

586 01 Jihlava

zodpovědná osoba p. Ing. Jana Hartmanová 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: 532193604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři

 

                                                                                                                                            

             

                  

                   

                 

                                                        

                    

Hledat

Sociální sítě