Informace k 2.pololetí školního roku 2022/2023

14 března, 2023

Během školního roku jezdí děti na dovolenky k rodičům zpravidla 1x za 14 dní (dle ustanovení VŘ DD Senožaty) včetně níže uvedených prázdnin, a to na základě povolení příslušného OSPOD. O dovolenku rodiče žádají písemnou žádostí – žádankou ( naleznete zde: https://www.ddsenozaty.cz/informace/ ), nejlépe 14 dní předem, kvůli včasnému vyřízení žádosti s OPSOD úřední cestou. V případě závažných výchovných problémů dítěte, předvídání ohrožení dítěte nebo hrozící nebezpečí dítěti na dovolence zpravidla pracovnice OSPOD nebo DD odjezd zamítne.

Termíny dovolenek se mohou měnit v závislosti na plánovaných výchovně vzdělávacích aktivitách pro děti a dospívající.

Jednodenní pololetní prázdniny 2023: 3.2.2023

Odjezdy na pololetní prázdniny připadnou na čtvrtek 2.2.2023 a příjezdy do DD na neděli 5.2.2023.


Jarní prázdniny 2023: 20.2. – 26.2.2023

Odjezdy na jarní prázdniny připadnou na pátek 17.2.2023 a příjezdy do DD na neděli 26.2.2023.

Velikonoční  prázdniny 2023: 6.4.2023

Odjezdy na dovolenku připadnou na středu  5.4.2023 a návrat do DD v pondělí dne 10.4.2023.


Hlavní letní prázdniny 2023: 1.7.2023 - 3.9.2023
Odjezdy na letní prázdniny připadnou na pátek 30.6.2023 a příjezdy do DD na neděli 3.9.2023.

Doporučené možnosti odjezdů dětí na dovolenky :

Únor 2023 – 2.2. – 5.2., 17.2. – 26.2.

Březen 2023 – 10.3. – 12.3., 24.3. – 26.3.

Duben 2023 – 5.4. – 10.4., 28.4. - 1.5.

Květen 2023 – 5.5. – 8.5., 19.5. – 21.5.,

Červen 2023 – 2.6. – 4.6., 16.6. – 18.6., 30.6. – 3.9. dle plánu na letní prázdniny

Plánované pobytové a jiné akce v 2. Pololetí tohoto školního roku pro děti DD:

  • Víkend s nadací Dobré víly v Jizbici od 31.3. do 2.4.2023
  • Lyžařský pobyt Pec p. Sněžkou od 2.4. do 5.4.2023
  • V květnu turistický sraz dětských domovů
  • turistický pobyt na Slovensku od 4.6. – 9.6.2023
  • Erasmus  Jeseníky pro děti 13 let a výše v termínu od 10.6. do 16.6.2023
  • 10.6.2023  Den dětí a fotbalový turnaj, převzetí trampolíny
  • pravidelné výtvarné dílničky ve středu a čtvrtek, dle potřeby v sobotu
  • prodej výrobků dětí z DD na velikonočních bazárcích firmy ALBERT
  • sportovní soutěže, turnaje, bazén, kino, bruslení, dále kulturní výlety, koncerty. Dle možností a příchozí nabídky zahrneme další činnosti.
Senožaty 199, 394 56 Senožaty
IČO: 70844330,
č. účtu: 27-2641110217/0100
© 2024 Dětský domov Senožaty. Všechna práva vyhrazena