O nás

Aktivity

Dětský domov v Senožatech se podílí na celé řadě různých aktivit, které vedou ke zdravému vývoji každého z dětí. Podívejte se, čeho všeho jsme součástí.
Aktivity
Děti rády využívají svůj potenciál, a tak se účastníme jak DD Cupu, tak projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovovou. Zapojujeme se do činností v rámci projektu Euforall-finanční a počítačová gramotnost, čímž se děti stávají nejen informované, ale také samostatné. Díky nadacím mají naše děti šanci vycestovat na jazykové pobyty do zahraničí, získat stipendia, řidičské průkazy a možnost studia v jazykových kurzech.
Divadlo
Charakteristické je pro nás také divadlo. Již tradičně se souborem Sluníčko připravují vychovatelé vystoupení, se kterým dělají radost v domovech důchodců. Dosahují dobrých výsledků na soutěžích ,,Nejmilejší koncert“ a ,,Soutěž divadélek“ v Divadle Palace.
Prevence
V rámci preventivních programů jsme využili akci 15 schodů prevence a také 40 hodin programu Hodiny H z Pelhřimova, která se zaměřila na nástrahy dětí, které mohou mít problém se zákonem. Podařilo se nám zklidnit atmosféru domova (drogy, útěky, sebepoškozování, poškozování majetku, prospěšné práce) a zaměřit se na motivaci úspěchem a respektem k ostatním.
Plány
V našem domovu máme celou řadu plánů, které chceme realizovat. Patří mezi ně například rozšíření činnosti pro rodinu – ambulantní poradenství, spolupráce s psychologem a poskytování sociálních služeb a dokončení bytů pro 18-leté. Dále pak oprava fasády a zateplení, dokončení osázení zahrady nebo uzavření objektu.
Věříme, že komunikace je základ úspěchu. Z toho důvodu s každým dítětem pravidelně rozebíráme jeho studijní výsledky a práci, kterou odvádí v domově. Díky tomu dokážeme včas podchytit studijní nedostatky a začít s jejich nápravou. V současné době máme 3 studentky VŠ a pět dětí na střední škole. Jsme pyšní i na ocenění Talent Vysočiny z loňského roku.

V Dětském domově v Senožatech máme velmi dobře rozpracované plány, které hodláme dokončit. Díky společnému zapojení se snažíme vylepšit vztahy mezi pracovníky a mít tak na čem stavět. Klima důvěry domova je dobré a věřím, že bude ještě lepší.
– MARTINA BUCHALOVÁ HORSKÁ, ŘEDITELKA DD

Aktivity

1956

Základní devítiletá škola v Senožatech byla otevřena 1. října 1956. Od 1. září 1960 byla změněna na školu internátní. Rodiče zde mohli umístit své děti do celotýdenního ošetřování. Děti zde bydlely, stravovaly se a byly pod dozorem vychovatelů. Zprvu bylo dětí přihlášeno málo, takže byly přijímány děti až z Prahy. Jjednalo se například i o děti pracovníků zaměstnaných v cizině (Indie, Kuba, Švédsko,...), ale též o děti, o které se rodiče nestarali, nebo kterým rodiče zemřeli.

1960

V prosinci 1960 z rozhodnutí KNV v Českých Budějovicích bylo do Senožat přemístěno 45 dětí z dětského domova v Nových Hradech, čímž zde nastala svízelná situace. Nedostatek místa k ubytování byl řešen přeměnou některých učeben a kabinetů na ložnice a pomocné místnosti.

1965

V roce 1965 byla zahájena stavba sedmipodlažní panelové budovy. Během dvou měsíců vyrostla celá budova, tzv. hrubá stavba. Řemeslníci různých oborů v práci pokračovali a postupně s dokončováním budovy vznikala i různá příslušná zařízení: izolační místnosti pro zdravotní službu, prádelna, dílna pro švadlenu a skladovací prostory. Zároveň, hned vedle panelové budovy, vyrůstala z cihel budoucí mateřská školka. Do zimy byly vykonány všechny hlavní práce, budovy byly zastřešeny, a tak se mohlo na stavbě pracovat i po celou zimu.

1966

Plánovalo se, že provoz v nové budově bude zahájen 1. září 1966 a děti umístěné v budově školy se do nového domova přestěhují. Budova byla v plánovaném termínu dokončena a 1. září 1966 byla předána do užívání.

70. léta

1.1.1970 vznikl samostatný Dětský domov pro děti s nařízenou ústavní výchovou. Původní kapacita DD byla 87 míst, což bylo velmi nevyhovující – na každém patře se nacházelo 9 pokojů, a pro všechny umístěné děti 4 malé klubovny a 1 společenská místnost, tzv. kino. Naprosto nedostačující bylo také materiální vybavení, jako byly hračky, oblečení, sportovní potřeby apod. Také finanční situace domova nebyla dobrá, děti dostávaly nízké kapesné, problémy byly např. i s obstaráváním vánočních dárků. Péče o děti však byla kvalitní, dbalo se na vzdělání, sport a aktivity v přírodě.

90. léta

V 90. letech se začíná klást velký důraz na to, by se život v DD podobal co nejvíce životu v rodině. Dochází tak ke zlepšení veškerých životních podmínek dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Hlásí se také celá řada sponzorů a dětský domov tak může pořádat pro děti zájezdy k moři, na hory a různé kulturní a sportovní akce. Zvyšuje se také počet studentů středních a později i vysokých škol. Uskutečňují se kulturní vystoupení a výborně si děti vedou ve sportech, kde jsou několikrát oceněni i ve vyšších soutěžích. Dále se klade větší důraz na přípravu dětí na budoucí samostatný život. V roce 1994 bylo v areálu budovy zřízeno oddělení pro nezletilé matky s dětmi. To se však po čase projevilo ve spojení s dětským domovem jako nevyhovující a bylo v roce 2002 zrušeno.

2000 – současnost

Jak se postupně zlepšovaly rozpočtové poměry domova, realizovaly se četné úpravy a opravy budovy i areálu DD. Dětský domov byl zpočátku zálohová, pak rozpočtová a nakonec příspěvková organizace a samostatný právní subjekt, jejímž zřizovatelem je od 1.9.2001 Kraj Vysočina. V roce 2013 bylo při DD zřízeno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv. ZDVOP, s kapacitou 8 dětí. I toto zařízení však bylo Rozhodnutím KÚ Kraje Vysočina v roce 2017 zrušeno. V současné době je dětský domov tvořen 4 rodinnými skupinami a celková kapacita domova je 32 dětí.

Aktivity

1956

Základní devítiletá škola v Senožatech byla otevřena 1. října 1956. Od 1. září 1960 byla změněna na školu internátní. Rodiče zde mohli umístit své děti do celotýdenního ošetřování. Děti zde bydlely, stravovaly se a byly pod dozorem vychovatelů. Zprvu bylo dětí přihlášeno málo, takže byly přijímány děti až z Prahy. Jjednalo se například i o děti pracovníků zaměstnaných v cizině (Indie, Kuba, Švédsko,...), ale též o děti, o které se rodiče nestarali, nebo kterým rodiče zemřeli.

1960

V prosinci 1960 z rozhodnutí KNV v Českých Budějovicích bylo do Senožat přemístěno 45 dětí z dětského domova v Nových Hradech, čímž zde nastala svízelná situace. Nedostatek místa k ubytování byl řešen přeměnou některých učeben a kabinetů na ložnice a pomocné místnosti.

1965

V roce 1965 byla zahájena stavba sedmipodlažní panelové budovy. Během dvou měsíců vyrostla celá budova, tzv. hrubá stavba. Řemeslníci různých oborů v práci pokračovali a postupně s dokončováním budovy vznikala i různá příslušná zařízení: izolační místnosti pro zdravotní službu, prádelna, dílna pro švadlenu a skladovací prostory. Zároveň, hned vedle panelové budovy, vyrůstala z cihel budoucí mateřská školka. Do zimy byly vykonány všechny hlavní práce, budovy byly zastřešeny, a tak se mohlo na stavbě pracovat i po celou zimu.

1966

Plánovalo se, že provoz v nové budově bude zahájen 1. září 1966 a děti umístěné v budově školy se do nového domova přestěhují. Budova byla v plánovaném termínu dokončena a 1. září 1966 byla předána do užívání.

70. léta

1.1.1970 vznikl samostatný Dětský domov pro děti s nařízenou ústavní výchovou. Původní kapacita DD byla 87 míst, což bylo velmi nevyhovující – na každém patře se nacházelo 9 pokojů, a pro všechny umístěné děti 4 malé klubovny a 1 společenská místnost, tzv. kino. Naprosto nedostačující bylo také materiální vybavení, jako byly hračky, oblečení, sportovní potřeby apod. Také finanční situace domova nebyla dobrá, děti dostávaly nízké kapesné, problémy byly např. i s obstaráváním vánočních dárků. Péče o děti však byla kvalitní, dbalo se na vzdělání, sport a aktivity v přírodě.

90. léta

V 90. letech se začíná klást velký důraz na to, by se život v DD podobal co nejvíce životu v rodině. Dochází tak ke zlepšení veškerých životních podmínek dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Hlásí se také celá řada sponzorů a dětský domov tak může pořádat pro děti zájezdy k moři, na hory a různé kulturní a sportovní akce. Zvyšuje se také počet studentů středních a později i vysokých škol. Uskutečňují se kulturní vystoupení a výborně si děti vedou ve sportech, kde jsou několikrát oceněni i ve vyšších soutěžích. Dále se klade větší důraz na přípravu dětí na budoucí samostatný život. V roce 1994 bylo v areálu budovy zřízeno oddělení pro nezletilé matky s dětmi. To se však po čase projevilo ve spojení s dětským domovem jako nevyhovující a bylo v roce 2002 zrušeno.

2000 – současnost

Jak se postupně zlepšovaly rozpočtové poměry domova, realizovaly se četné úpravy a opravy budovy i areálu DD. Dětský domov byl zpočátku zálohová, pak rozpočtová a nakonec příspěvková organizace a samostatný právní subjekt, jejímž zřizovatelem je od 1.9.2001 Kraj Vysočina. V roce 2013 bylo při DD zřízeno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tzv. ZDVOP, s kapacitou 8 dětí. I toto zařízení však bylo Rozhodnutím KÚ Kraje Vysočina v roce 2017 zrušeno. V současné době je dětský domov tvořen 4 rodinnými skupinami a celková kapacita domova je 32 dětí.
Senožaty 199, 394 56 Senožaty
IČO: 70844330,
č. účtu: 27-2641110217/0100
© 2023 Dětský domov Senožaty. Všechna práva vyhrazena