O nás

O nás

Aktivity

Dětský domov v Senožatech se podílí na celé řadě různých aktivit, které vedou ke zdravému vývoji každého z dětí. Podívejte se, čeho všeho jsme součástí.

Aktivity

Děti rády využívají svůj potenciál, a tak se účastníme jak DD Cupu, tak projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovovou. Zapojujeme se do činností v rámci projektu Euforall-finanční a počítačová gramotnost, čímž se děti stávají nejen informované, ale také samostatné. Díky nadacím mají naše děti šanci vycestovat na jazykové pobyty do zahraničí, získat stipendia, řidičské průkazy a možnost studia v jazykových kurzech.

Divadlo

Charakteristické je pro nás také divadlo. Již tradičně se souborem Sluníčko připravují vychovatelé vystoupení, se kterým dělají radost v domovech důchodců. Dosahují dobrých výsledků na soutěžích ,,Nejmilejší koncert” a ,,Soutěž divadélek” v Divadle Palace.

Prevence

V rámci preventivních programů jsme využili akci 15 schodů prevence a také 40 hodin programu Hodiny H z Pelhřimova, která se zaměřila na nástrahy dětí, které mohou mít problém se zákonem. Podařilo se nám zklidnit atmosféru domova (drogy, útěky, sebepoškozování, poškozování majetku, prospěšné práce) a zaměřit se na motivaci úspěchem a respektem k ostatním.

Plány

V našem domovu máme celou řadu plánů, které chceme realizovat. Patří mezi ně například rozšíření činnosti pro rodinu – ambulantní poradenství, spolupráce s psychologem a poskytování sociálních služeb a dokončení bytů pro 18-leté. Dále pak oprava fasády a zateplení, dokončení osázení zahrady nebo uzavření objektu.

Věříme, že komunikace je základ úspěchu. Z toho důvodu s každým dítětem pravidelně rozebíráme jeho studijní výsledky a práci, kterou odvádí v domově. Díky tomu dokážeme včas podchytit studijní nedostatky a začít s jejich nápravou. V současné době máme 3 studentky VŠ a pět dětí na střední škole. Jsme pyšní i na ocenění Talent Vysočiny z loňského roku.

V Dětském domově v Senožatech máme velmi dobře rozpracované plány, které hodláme dokončit. Díky společnému zapojení se snažíme vylepšit vztahy mezi pracovníky a mít tak na čem stavět. Klima důvěry domova je dobré a věřím, že bude ještě lepší.

Martina Buchalová Horská, ředitelka DD

Podívejte se na naše společné zážitky

Historie

1956
Základní devítiletá škola v Senožatech byla otevřena 1. října 1956. Od 1. září 1960 byla změněna na školu internátní. Rodiče zde mohli umístit své děti do celotýdenního ošetřování. Děti zde bydlely, stravovaly se a byly pod dozorem vychovatelů. Zprvu bylo dětí přihlášeno málo, takže byly přijímány děti až z Prahy. Jjednalo se například i o děti pracovníků zaměstnaných v cizině (Indie, Kuba, Švédsko,...), ale též o děti, o které se rodiče nestarali, nebo kterým rodiče zemřeli.
1960
V prosinci 1960 z rozhodnutí KNV v Českých Budějovicích bylo do Senožat přemístěno 45 dětí z dětského domova v Nových Hradech, čímž zde nastala svízelná situace. Nedostatek místa k ubytování byl řešen přeměnou některých učeben a kabinetů na ložnice a pomocné místnosti.
1965
V roce 1965 byla zahájena stavba sedmipodlažní panelové budovy. Během dvou měsíců vyrostla celá budova, tzv. hrubá stavba. Řemeslníci různých oborů v práci pokračovali a postupně s dokončováním budovy vznikala i různá příslušná zařízení: izolační místnosti pro zdravotní službu, prádelna, dílna pro švadlenu a skladovací prostory. Zároveň, hned vedle panelové budovy, vyrůstala z cihel budoucí mateřská školka. Do zimy byly vykonány všechny hlavní práce, budovy byly zastřešeny, a tak se mohlo na stavbě pracovat i po celou zimu.
1966
Plánovalo se, že provoz v nové budově bude zahájen 1. září 1966 a děti umístěné v budově školy se do nového domova přestěhují. Smazáno: Budova byla v plánovaném termínu dokončena a 1. září 1966 byla předána do užívání.
70. léta