Informace o domově

Informace
Kontaktujte nás

Telefon: 565582144
E-mail: reditelstvi@ddsenozaty.cz
Adresa: Dětský domov Senožaty, Senožaty 199, 394 56 Senožaty

IČO: 70844330
č.účtu: 27-2641110217/0100

Zřizovatel Organizace

Informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Dětský domov, Senožaty 199

 • Ke zřízení subjektu došlo podle zákona č.564/1990 Sb., o státní
  správě a samosprávě ve školství, podle zákona č. 129/2000 Sb., o
  krajích, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 157/2000
  Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přechodu některých věcí, práv
  a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.
 • Schválením usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 058/06/01 ZK
  ze dne 20.11.2001 a ve znění pozdějších dodatků, byla vydána
  zřizovací listina Dětského domova, Senožaty 199.
 • Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména
  výchovy a vzdělávání, občanů kraje v souladu s platnými předpisy.
  Předmětem činnosti organizace je zajištění sociálního zázemí
  včetně stravování, ubytování a pořádání vzdělávacích akcí.
 • Činnost dětského domova je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb.,
  o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
  zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a
  o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
  související zákony. Dále zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším
  odborném a jiném vzdělávání.

Kontaktní poštovní adresa (oficiální)

Dětský domov, Senožaty 199
Senožaty 199
394 56 Senožaty

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dětský domov
Senožaty 199
394 56 Senožaty

Úřední hodiny

v pracovní dny – denně 7:30 – 16:00 hod. ostatní dny dle telefonické domluvy

Telefonní čísla

Datová schránka

IDDS:qzisxmr

Adresa internetové schránky

Elektronická adresa

Další elektronické adresy