Kontakty

Telefon: 565 582 144
E-mail: info@ddsenozaty.cz
Adresa: Dětský domov Senožaty, Senožaty 199, 394 56 Senožaty
IDDS: qzisxmr
Děti můžete kontaktovat na tel. číslech rodinných skupin v době 14:00 – 15:00 h nebo 18:00 – 19:00 h

Lidé

Mgr. Martina Buchalová Horská
ředitelka DD
Telefon: 602 401 342
E-mail: reditelstvi@ddsenozaty.cz
Dana Burdová, DiS.
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY – SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Telefon: 724 475 393
E-mail: socialni@ddsenozaty.cz
Bc. Ludmila Matlachová
vedoucí vychovatelka
Telefon: 607 050 421
E-mail:matlachova@ddsenozaty.cz
Iveta Hnátová
EKONOM, ROZPOČTÁŘ
Telefon: 724 756 108
E-mail: hnatova@ddsenozaty.cz
Petra Cibulová, DiS.
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Telefon: 731 699 097
E-mail: cibulova@ddsenozaty.cz
Zuzana Šurová
VÝDEJNA DD
E-mail: surova@ddsenozaty.cz
Senožaty 199, 394 56 Senožaty
IČO: 70844330,
č. účtu: 27-2641110217/0100
© 2024 Dětský domov Senožaty. Všechna práva vyhrazena