Návštěva Open Gate

24 října, 2022

Třetí říjnový víkend se dvě z našich dospívajících dětí zúčastnily s Dobrými vílami ( www.dobrevily.cz ) víkendového pobytu na Open Gate. Gymnázium a základní škola Open Gate se zaměřuje především na individualitu studenta a jeho osobní rozvoj a svobodu. A to jsou přesně hodnoty, se kterými Dobré víly souzní, při jejich pomoci a podpoře dětem na jejich cestě životem.

Během pobytu si děti vyzkoušely mnoho aktivit a naučily se nové věci. Například na workshopu Uměleckořemeslné školy se děti dozvěděly něco o méně tradičních učebních oborech, viděly ukázky prací a některé z nich si také vyzkoušely. Zkoušely si například práci uměleckého štukatéra nebo si pomocí nářadí zlatníka vyrobit ozdoby z měděného drátku. Na pobytu nechybělo ani sportovní vyžití, procházky, plavání v bazénu, hřebelcování koní nebo povídání si o budoucím povolání. V neděli dopoledne proběhl seminář s Kalmanem Horvátem nejen na téma „Jak můžu být užitečný/užitečná?“ a po obědě již děti vyrazily domů.

Senožaty 199, 394 56 Senožaty
IČO: 70844330,
č. účtu: 27-2641110217/0100
© 2024 Dětský domov Senožaty. Všechna práva vyhrazena